četvrtak, 25 oktobar 2018 17:00

Druga - posebna sjednica Drugog redovnog zasijedanja u 2018. godini - drugi dan

Drugog dana Druge - posebne sjednice Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2018. godini, na pitanja poslanika odgovarali su: ministarka ekonomije Dragica Sekulić, ministar sporta Nikola Janović, generalni direktor Direktorata za budžet u Ministarstvu finansija Bojan Paunović, generalni direktor Direktorata za kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture Aleksandar Dajković, ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković i ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka.

Sjednica će biti nastavljena u petak, 26.10. 2018. sa početkom u 11 sati.