četvrtak, 05 jul 2018 13:25

Jedanaesta - posebna sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2018. godini

Jedanaesta - posebna sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2018. godini biće održana u srijedu 18. jula, sa početkom u 11:00 sati.

Dnevni red

- Premijerski sat i poslanička pitanja

Opširnije o sjednici