utorak, 26 jun 2018 21:00

Deveta sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2018. godini - sedmi dan

Usvojeno više predloga zakona

Sedmog dana Devete sjednice Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2018. godini, poslanici su usvojili: Predlog zakona o sportu, Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskom savjetu i sudijama, Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope protiv trgovine ljudskim organima, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o uspostavljanju Međunarodnog instituta za razvoj prava, Predlog zakona o zaštiti lica i imovine, Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sredstvima za ishranu bilja, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu, Predlog zakona o Predsjedniku Crne Gore, Predlog zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima, Predlog zakoma o izmjeni Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti odbrambene industrije, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Predlog zakona o izmjeni Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama, Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Predlog zakona o Socijalnom savjetu, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu i Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na upotrebu putničkih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica.

- Opširnije o sjednici

- Prvi dan sjednice, 18 jun 2018. godine 
- Drugi dan sjednice, 19 jun 2018. godine
- Treći dan sjednice, 20 jun 2018. godine
- Četvrti dan sjednice, 21 jun 2018. godine
- Peti dan sjednice, 22 jun 2018. godine
- Šesti dan sjednice, 25 jun 2018. godine