ponedjeljak, 18 jun 2018 17:21

Počela Deveta sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2018. godini

Prvog dana Devete sjednice Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2018. godini poslanici su završili raspravu o: Predlogu zakona o izmjenama i dopuni Krivičnog zakonika Crne Gore, Predlogu zakona o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope protiv trgovine ljudskim organima; Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o uspostavljanju Međunarodnog instituta za razvoj prava; Predlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sredstvima za ishranu bilja i Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu.

Sjednica će biti nastavljena sjutra, sa početkom u 11 sati.

 

Opširnije o sjednici