četvrtak, 31 maj 2018 13:57

Nastavljena Osma - posebna sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2018. godini

Drugog dana Osme - posebne sjednice Prvog redovnog (proljećenjeg) zasijedanja u 2018. godini, na pitanja poslanika odgovarao je ministar finansija Darko Radunović, ministar prosvjete Damir Šehović, ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, ministar kulture Aleksandar Bogdanović, državna sekretarka u ministarstvu saobraćaja i pomorstva Angelina Živković, državni sekretar u ministarstvu ekonomije Nikola Vujović, v.d. direktora Direktorata za građevinarstvo Tatjana Vujošević i generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu Ivana Vojinović.