srijeda, 30 maj 2018 16:42

Počela Osma - posebna sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2018. godini

Tokom prvog dana Osme - posebne sjednice Prvog redovnog (proljećenjeg) zasijedanja u 2018. godini, na pitanja poslanika odgovarao je predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković, potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović, potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministar pravde Zoran Pažin, ministar zdravlja Kenan Hrapović, ministar kulture Aleksandar Bogdanović, ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović i državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Dragan Pejanović.

Sjednica će biti nastavljena sjutra, sa početkom u 11 sati.