petak, 27 april 2018 16:35

Završena Šesta sjednica Prvog redovnog proljećnjeg zasijedanja u 2018. godini

Poslanici Skupštine Crne Gore na Šestoj sjednici Prvog redovnog proljećnjeg zasijedanja u 2018. godini, usvojili su Predlog zakona o međunarodnoj razvojnoj saradnji i upućivanju međunarodne humanitarne pomoći, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Evropske konferencije za molekularnu biologiju, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o uspostavljanju Evropske laboratorije za molekularnu biologiju, sa aneksima, Predlog zakona o potvrđivanju amandmana na član 20 stav 1 Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, Predlog odluke o prihvatanju Ugovora o izvršenju Put opcije.

Skupština je utvrdila i Mišljenje sa odgovorom Ustavnom sudu Crne Gore povodom Rješenja o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 17 stav 6 i člana 22 stav 2 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, br.16/16, 83/16, 21/17 i 42/17).

U okviru tačke Izbori i imenovanja, Skupština Crne Gore izabrala je četiri člana Tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika i to: prof.dr Velimira Rakočevića, prof.dr Anetu Spaić, Milana Filipovića i Ranku Čarapić. Takođe, za člana Državne izborne komisije iz reda predstavnika civilnog društva, nevladinog sektora i univerziteta, imenovan je Zoran Vujičić, dok je za predsjednika Žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade imenovan Rajko Todorović- Todor.