petak, 22 decembar 2017 18:06

Nastavljena Deveta sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2017. godini

Drugog dana Devete sjednice Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2017. godini poslanici su završili raspravu o Predlogu zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu, Predlogu Zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu, Predlozima finansijskih planova sa planovima rada za 2018. godinu nezavisnih regulatornih tijela, i to: Agencije za elektronske komunikacije i postansku djelatnost, Regulatorne Agencije za energetiku,  Agencije za nadzor osiguranja, Komisije za hartije od vrijednosti, Agencije za ljekove i medicinska sredstva i Agencije za elektronske medije, kao i počeli raspravu o Predlogu Zakona o tržištu kapitala.

Sjednica će biti nastavljena u utorak, 26. decembra sa početkom u 11 sati.