srijeda, 20 novembar 2019 09:47

Održana 106. sjednica Zakonodavnog odbora

Odbor je na danas održanoj 106. sjednici razmotrio i pozitivno se izjasnio o Predlogu  zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama.

 

četvrtak, 14 novembar 2019 11:09

Zakonodavni odbor održao 105. sjednicu

Odbor utvrdio dnevni red

ponedjeljak, 11 novembar 2019 14:22

Održana 104. sjednica Zakonodavnog odbora

Razmotren Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva

Razmotren Predlog zakona o računovodstvu u javnom sektoru

srijeda, 23 oktobar 2019 10:17

Završena 102. sjednica Zakonodavnog odbora

Zakonodavni odbor je na danas održanom nastavku 102. sjednice razmotrio preostale tačke dnevnog reda, odnosno inicijative za pokretanja postupka za ocjenu ustavnosti.

Razmotren Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača

ponedjeljak, 21 oktobar 2019 11:48

Započeta 103. sjednica Zakonodavnog odbora

Razmotreno nekoliko predloga akata

petak, 11 oktobar 2019 11:26

Zakonodavni odbor započeo 102. sjednicu

Razmotrena tri predloga zakona

Razmotrena dva predloga zakona

Strana 4 od 18