Odbor započeo razmatranje dva predloga zakona

Na danas održanoj Dvanaestoj sjednici, Zakonodavni odbor je razmotrio navode sadržane u ustavnim žalbama i dopunama istih, koje su Ustavnom sudu Crne Gore podnijeli Milan Knežević i Andrija Mandić. Nakon rasprave, Odbor je utvrdio mišljenja sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore.

 

Razmotrena četiri predloga zakona

Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore je na danas održanoj Desetoj sjednici razmotrio i pozitivno se izjasnio o amandmanima na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javom sektoru i to o dva amandmana koje su podnijeli poslanici Branko Čavor i Halil Duković i amandmanu koji je podnio poslanik Genci Nimanbegu.

 

ponedjeljak, 27 mart 2017 13:00

Zakonodavni odbor održao Devetu sjednicu

Razmotreno nekoliko predloga zakona

Razmotrena tri predloga zakona

ponedjeljak, 06 mart 2017 15:34

Održana Sedma sjednica Zakonodavnog odbora

Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore je na danas održanoj Sedmoj sjednici, razmotrio i pozitivno se izjasnio o Predlogu odluke o prihvatanju Aneksa 1 akcionarskog ugovora između Države Crne Gore i A2A S.p.A.

ponedjeljak, 27 februar 2017 14:06

Održana Šesta sjednica Zakonodavnog odbora

Razmotreno nekoliko predloga zakona i usvojeni Izvještaj o radu Odbora za 2016. godinu i Plan rada za 2017. godinu

srijeda, 28 decembar 2016 14:47

Zakonodavni odbor održao Petu śednicu

Na danas održanoj śednici Odbor je utvrdio 3 amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Predstavnik predlagača zakona prihvatio je amandmane pa, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postaju sastavni dio Predloga zakona i o njima Skupština posebno ne odlučuje. 

Strana 18 od 19