četvrtak, 23 april 2020 10:38

Održana 126. sjednica Zakonodavnog odbora

Odbor razmotrio predloženi amandman

Zakonodavni odbor je na danas održanoj 126. sjednici razmotrio amandman na Predlog zakona o izmjeni Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, koji je podnio poslanik Raško Konjević, i sa stanovišta svoje nadležnosti ocijenio da amandman nije pravno prihvatljiv.

 

YouTube      
Cloud