Print this page
srijeda, 22 april 2020 11:40

Održana 125. sjednica Zakonodavnog odbora

Odbor razmatrao više predloga zakona

Zakonodavni odbor je na danas održanoj 125. sjednici razmotrio i pozitivno se izjasnio o:  

- Predlogu zakona o izmjeni Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja;

- Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru;

- Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o centralnom registru stanovništva;

- Predlogu zakona o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi;

- Predlogu zakona o urgentnim mjerama podrške građanima Crne Gore zbog epidemije zarazne bolesti COVID 19;

- Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti;

- Predlogu zakona o dopuni Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica; i

- Predlogu zakona o dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i amandmanu na Predlog zakona o privrednim duštvima, koji su podnijeli poslanici Predrag Sekulić, Nikola Rakočević i Momčilo Martinović.

Dnevni red sjednice proširen je Predlogom zakona o amnestiji lica osuđenih za krivična djela propisana zakonima Crne Gore i lica osuđenih stranom krivičnom presudom koja se izvršava u Crnoj Gori, i amandmanom 2 na Predlog zakona o privrednim duštvima, koji su podnijeli poslanici Predrag Sekulić, Nikola Rakočević i Momčilo Martinović, koje je Odbor razmotrio i o kojima se, takođe, pozitivno izjasnio.

Shodno članu 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Odbor nije razmotrio amandman na Predlog zakona o izmjeni Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, koji je podnio poslanik Raško Konjević.

Galerija fotografija