utorak, 23 jul 2019 11:47

Održana 93. sjednica Zakonodavnog odbora

Razmotren amandman na Predlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima za obavezno soscijalno osiguranje

Zakonodavni odbor je na danas održanoj 93. sjednici razmotrio i ocijenio pravno prihvatljivim  amandman na Predlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima za obavezno soscijalno osiguranje, koji je podnijela poslanica Ana Nikolić.

Odbor nije razmotrio 2 amandmana na Predlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima za obavezno soscijalno osiguranje,  koje su podnijeli poslanici dr Draginja Vuksanović Stanković i mr Raško Konjević, u skladu sa članom 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore.

Takođe, Odbor nije razmotrio 5 amandmana na Predlog odluke o obrazovanju Odbora za praćenje realizacije Odluke o davanju u dugorocni zakup lokailteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom "Mamula" Opština Herceg Novi i Odluke o prihvatanju Aneksa broj 1 Ugovora o zakupu hotela "Kraljičina plaza" Budva, koje su podnijeli poslanici: dr Draginja Vuksanović Stanković, Ranko Krivokapić, mr Raško Konjević i Džavid Šabović, u skladu sa članom 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore.