utorak, 23 jul 2019 10:19

Zakonodavni odbor održao 92. sjednicu

Na danas održanoj 92. sjednici, Zakonodavni odbor je razmotrio i pozitivno se izjasnio o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom - iseljenicima.