četvrtak, 11 jul 2019 12:50

Održana 90. sjednica Zakonodavnog odbora

Razmotreno nekoliko predloga akata

Zakonodavni odbor je, na danas održanoj 90. sjednici, razmotrio i pozitivno se izjasnio o sledećim predlozima akata: Predlogu zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani i Predlogu odluke o obrazovanju Odbora za praćenje realizacije Odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom „Mamula“, Opština Herceg Novi i Odluke o prihvatanju Aneksa broj 1 Ugovora o zakupu hotela „Kraljičina plaža“ Budva.

Shodno članu 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Odbor nije razmotrio Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima.