ponedjeljak, 01 april 2019 11:20

Održana 82. sjednica Zakonodavnog odbora

Razmotreno nekoliko predloga akata

Zakonodavni odbor je na danas održanoj 82. sjednici, razmotrio i pozitivno se izjasnio o sljedećim predlozima akata, i to: Predlogu zakona o životnom partnerstvu lica istog pola, Predlogu zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije, Predlogu odluke o donošenju izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Sektor 5“ i Predlogu odluke o razmatranju položaja lica sa invaliditetom u Crnoj Gori.