utorak, 19 februar 2019 11:15

Zakonodavni odbor održao 76. sjednicu

Na danas održanoj 76. sjednici, Odbor je razmotrio i pozitivno se izjasnio o Predlogu zakona o kozmetičkim proizvodima i Predlogu zakona o apotekarskoj djelatnosti.

Takođe, Odbor je utvrdio Mišljenje sa predlogom odgovora povodom Inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 139 stav 1 tačka 1 Zakona o radu (,,Službeni list CG“ br. 49/08, 26/09, 88/09, 26/10, 59/11, 66/12, 31/14, 53/14 i 4/18).