utorak, 20 decembar 2016 15:50

Održana Prva śednica Zakonodavnog odbora

Odbor razmotrio više predloga zakona

Na danas održanoj Prvoj śednici Zakonodavni odbor je razmotrio i pozitivno se izjasnio o:

Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju, Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim izvršiteljima, Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upotrebi jedinica Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i učešću pripadnika civilne zaštite, policije i zaposlenih u organima državne uprave u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu, Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani, Predlogu zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama, Predlogu zakona o izmjenama Zakona o zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazumu između Crne Gore i Slovačke Republike o socijalnom osiguranju i Predlogu zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o zaštiti i zdravlju na radu (lučki radnici) broj 152. 

Odbor je odložio razmatranje  Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Evropske zajednice za atomsku energiju (EURATOM) i država nečlanica Evropske unije u sistemu Zajednice za ranu razmjenu informacija u slučaju radiološkog vanrednog događaja (ECURIE) i Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o mjerama države luke za sprječavanje, suzbijanje i otklanjanje nezakonitog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova za narednu śednicu.