četvrtak, 08 mart 2018 14:28

Zakonodavni odbor održao 50. sjednicu

Na  danas održanoj sjednici Odbor je razmotrio i pozitivno se izjasnio o: Predlogu zakona o  izmjeni i dopuni Zakona o svojinsko - pravnim odnosima; Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti i Predlogu odluke o izmjeni Poslovnika Skupštine Crne Gore.

U skladu sa članom 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, nije razmotren amandman na Predlog zakona  o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi, koji su podnijeli poslanici Predrag Ivanović i Mirsad Murić.