Print this page
srijeda, 07 mart 2018 14:45

Zakonodavni odbor održao 49. sjednicu

Zakonodavni odbor je razmotrio i pozitivno se izjasnio o: Predlogu zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi, Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskoj upravi, Predlogu rezolucije o uspostavljanju održivog i modernog saobraćajnog sistema Crne Gore, Predlogu rezolucije o načinu valorizacije elektro – energetskog potencijala Crne Gore i Predlogu rezolucije o reindustrijalizaciji Crne Gore.

U odnosu na Predlog zakona o Crnogorskoj razvojnoj banci i Predlog zakona o dopunama Zakona o inovativnoj djelatnosti, Odbor je ocijenio da su u skladu sa Ustavom Crne Gore ali da nijesu u skladu sa pravnim sistemom Crne Gore.

Odbor je razmotrio Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 26 st. 1 i 2 Zakona o upravnom sporu (,,Službeni list Crne Gore”, broj 54/16).

Odbor, u skladu sa članom 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, nije razmotrio Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o svojinsko-pravnim odnosima.

Galerija fotografija