četvrtak, 01 mart 2018 19:44

Održana 48. sjednica Zakonodavnog odbora

Zakonodavni odbor održao 48. sjednicu na kojoj je je razmotrio i pozitivno se izjasnio o Predlogu zakona o potvrđivanju Konvencije o sporazumima o izboru suda i Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Sjedinjenih Američkih Država na unapređenju ispunjavanja međunarodnih poreskih obaveza i sprovođenju FATCA.
Dnevni red sjednice proširen je sa Predlogom zakona o potvrđivanju Ugovora o osnivanju transportne zajednice, koji je Odbor razmotrio i pozitivno se izjasnio o istom.
Takođe, dnevni red je proširen sa Inicijativom za ocjenu ustavnosti odredaba člana 1 stav 2 tačka 2 i člana 18 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama (“Službeni list CG” broj 30/17) i Predlogom za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti čl. 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 36 i 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list CG”, broj 64/17), koje je Odbor razmotrio.
Odbor je razmotrio i usvojio Izvještaj o radu Odbora za 2017. godinu i Plan rada Odbora za 2018. godinu.