utorak, 19 decembar 2017 11:35

Održana 39. sjednica Zakonodavnog odbora

Zakonodavni odbor je, na danas održanoj 39. sjednici, razmotrio i pozitivno se izjasnio o sledećim predlozima zakona: Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu; Predlogu zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu; Predlogu zakona o tržištu kapitala; Predlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o finansiranju lokalne samouprave; Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 od 19. aprila 2017. godine („Službeni list CG“, broj 31/17) i Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku;

Odbor je razmotrio i Predlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 152b Zakona o parničnom postupku („Službeni list Republike Crne Gore“, br. 22/04 i 76/06 i „Službeni list Crne Gore“, br. 48/15 i 51/17); kao i Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 48a stav 1 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list Crne Gore“, br. 16/16, 83/16, 21/17 i 42/17) (nakon proširenja dnevnog reda).

Shodno članu 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Odbor nije razmotrio Predlog zakona o spoljnoj trgovini robom i uslugama koje se mogu koristiti za vršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje; i Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola 4 Sporazuma o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini i Dodatnog protokola 5 Sporazuma o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini.

Takođe, Odbor je započeo raspravu o Predlogu zakona o Privrednoj komori Crne Gore, ali je, radi dodatnih konsultacija, nastavak rasprave i izjašnjavanje o ovom predlogu zakona odložio za narednu sjednicu.