ponedjeljak, 18 decembar 2017 09:48

Završena posjeta delegacije Zakonodavnog odbora Narodnoj skupštini Republike Srbije

Delegacija Zakonodavnog Odbora boravila u dvodnevnoj posjeti Narodnoj skupštini Republike Srbije. Tokom sastanaka sa kolegama iz Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine Republike Srbije ukazano na poziciju i značaj ovih radnih tijela u zakonodavnom postupku. Razmijenjena su iskustva i dobre prakse u svim fazama donošenja zakona, kao i mogućnosti za dodatno unaprjeđenje rada dva odbora. Zaključeno je da su od velikog značaja bilateralni susreti sa odborima parlamenata i izrazili nadu da će se nastaviti započeta saradnja i razmjena iskustava. U delegaciji Zakonodavnog odbora bili su Marta Šćepanović, predsjednica Odbora i Jovanka Laličić i Danijel Živković, članovi Odbora.