petak, 01 decembar 2017 15:14

Predstavnici Zakonodavnog odbora sastali se sa italijanskim ekspertom

Predsjednica Zakonodavnog odbora, Marta Šćepanović, i članica Odbora, Jovanka Laličić sastale su se danas sa italijanskim ekspertom, Alesandrom Zagarelom koji boravi u Crnoj Gori  u okviru IPA tvining projekta „Podrška implementaciji mjera integriteta“, čiji je korisnik Agencija za sprječavanje korupcije (ASK).

U okviru aktivnosti komponente 3 predmetnog IPA projekta, koja za cilj ima jačanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta ASK za koordinaciju i nadzor nad sprovođenjem Zakona o lobiranju, predviđena je, između ostalog, analiza tekuće primjene tog zakona, i u te svrhe sastanci sa predstavnicima dijela institucija i organa koji su obveznici zakona.

Tokom sastanka razmijenjena su iskustva u pogledu primjene i značaja instituta lobiranja, sa posebnim akcentom na ulogu lobista u zakonodavnom procesu. Ukazano je na potrebu snažnijeg promovisanja ovog instituta kod ukupne javnosti, odnosno važnosti poznavanja Zakona o lobiranju.

Sastanku su, pored Zagarela, prisustvovali i Sonja Levstik, stalna tvining savjetnica (STS) na projektu i Darko Brajović, asistent na projektu, kao i Dalibor Šaban i Marko Škerović, predstavnici Agencije za sprječavanje korupcije