ponedjeljak, 16 oktobar 2017 15:32

Zakonodavni odbor održao 34. sjednicu

 

Na početku sjednice predloženi dnevni red je proširen sa amandmanima (2) na Predlog zakona o vanjskim poslovima, koje  su podnijeli poslanici: mr  Ervin Ibrahimović, Andrija Nikolić i dr Dragutin Papović.

Odbor je razmotrio i pozitivno se izjasnio o: Predlogu odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu  i ostvarivanje manjinskih prava.

Takođe, Odbor je razmotrio i ocijenio kao pravno prihvatljive sljedeće amandmane:

  • amandman na Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Budžetu i fiskalnoj odgovornosti, koji su podnijeli poslanici dr Filip Vuković i dr Predrag Sekulić
  • amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe, koji je podnio poslanik Mićo Orlandić;
  • amandman na Predlog zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, koji su podnijeli poslanici Petar Smolović i Jovanka Laličić; i
  • amandmani (2) na Predlog zakona o vanjskim poslovima, koje su podnijeli poslanici mr Ervin Ibrahimović, Andrija Nikolić i dr Dragutin Papović.

U skladu sa članom 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, nijesu razmotreni amandmani (3) na Predlog zakona  o vanjskim poslovima, koje je podnio poslanik  mr Ervin Ibrahimović.