petak, 24 novembar 2017 16:51

Održana 12. sjednica Radne grupe

Na dvanaestoj sjednici Radne grupe za primjenu preporuka OEBS/ODIHR-a, koja je održana u petak 24. novembra, detaljno je razmatran i utvrđen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima.

Članovi Radne grupe su u konstruktivnoj diskusiji razmatrali na koji način implementirati dio preporuka koje se odnosi na medije, sa posebnim naglaskom na jačanje kapaciteta Agencije za elektronske medije i zakonskog okvira za medije u dijelu koji detaljno definiše političko oglašavanje.

Prilikom definisanja Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima detaljno su analizirani prijedlozi i komentari nadležnih državnih institucija, subjekata koji su se javili na Javni poziv kao i studija čiju je izradu naručila Misija OEBS-a u Crnoj Gori koja se odnosi na političko oglašavanje.

Tokom naredne nedelje, Radna grupa će nastaviti sa radom na pripremi Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika.

Sledeća sjednica Radne grupe biće održana u utorak, 28. novembra 2017. godine, sa početkom u 13.00h.