Print this page
četvrtak, 23 novembar 2017 17:00

Održana 11. sjednica Radne grupe za primjenu preporuka OEBS/ODIHR-a

Na danas održanoj sjednici Radne grupe za primjenu preporuka OEBS/ODIHR-a utvrđen je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Uzimajući  u obzir sve prijedloge, komentare i sugestije koje su upućene Radnoj grupi od strane Agencije za sprječavanje korupcije, Državne revizorske institucije i ostalih zainteresovanih subjekata, u cilju ispunjavanja preporuka OEBS/ODIHR-a, Radna grupa je definisala Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja koji će dalje biti proslijeđen ekspertima OEBS-a.

Članovi Radne grupe su takođe razmatrali preporuke koje se odnose na izborne kampanje i medija, a tom dijelu, sa posebnim pažnjom je analizirana uporedna studija “Političko oglašavanje i medijska kampanja tokom predizbornog perioda“ čiju je izradu poručila Misija OEBS-a u Crnoj Gori a Radnoj grupi dostavila Agencija za elektronske medije.

Sledeća sjednica Radne grupe biće održana u petak, 24. novembra 2017. godine, sa početkom u 13.30h. 

Galerija fotografija