Nastavljeno usaglašavanje odredbi koje se odnose na poslanička pitanja i organizaciju Skupštine

Precizirane odredbe koje se odnose na imunitet i parlamentarna saslušanja

Strana 1 od 2