Print this page
utorak, 10 decembar 2019 15:14

Održana 11. sjednica Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva

Odbor nije utvrdio predloženi dnevni red

Odbor za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva, nakon uvodnih proceduralnih intervencija nije utvrdio predloženi dnevni red za 11. sjednicu. Za predloženi dnevni red glasalo je osam članova dok je jedan član Odbora bio uzdržan. Imajući u vidu da je Pravilima o radu Odbora i radnih odbora propisano da je za utvrđivanje, između ostalog, i dnevnog reda potrebno da glasa 11 članova Odbora, nijesu se stekli uslovi za njeno dalje održavanje.

 

 

Galerija fotografija