srijeda, 11 septembar 2019 17:40

Treća sjednica Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva prekinuta zbog nedostatka kvoruma

Odbor za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva nastavio je svoj rad usvajanjem zapisnika sa druge sjednice i prije usvajanja dnevnog reda Predsjednik Odbora je prekinuo rad i najavio novu sjednicu za naredni dan.


Na početku sjednice prisustvovalo je 11 članova Odbora i to sedam članova Odbora ispred parlamentarne većine ( Branimir Gvozdenović, Marta Šćepanović, Predrag Sekulić, Miodrag Vuković, Ervin Ibrahimović, Genci Nimanbegu i Boris Mugoša) i četiri člana Odbora ispred parlamentarne opozicije (Raško Konjević, Momo Koprivica, Danilo Šaranović i Neđeljko Rudović). Nakon uvodnog izlaganja predsjednika Odbora, usvajanja zapisnika sa druge sjednice Odbora i napomena u odnosu na predloženi dnevni red, nastavak sjednice je obilježila proceduralna intervencija poslanika Konjevića. Poslanik Konjević je zatražio da se sjednica odloži sve dok Administativni odbor ne zauzme stav u odnosu na član 5 Odluke i shodno tome zastupljenost Posebnog kluba poslanika u Odboru. Uslijedila je raspravao povodom ovog zahtjeva a nakon toga i glasanje. Od 11 članova Odbora za predlog da se sjednica odloži dva člana su glasala za (Raško Konjević i Neđeljko Rudović) pet članova je bilo protiv (Branimir Gvozdenović, Marta Šćepanović, Predrag Sekulić, Miodrag Vuković i Genci Nimanbegu) i četiri člana su se izjasnili da su uzdržani (Momo Koprivica, Danilo Šaranović, Boris Mugoša i Ervin Ibrahimović) pa zahtjev nije diobio potrebnu većinu.Kako Odbor nije podržao zahtjev poslanika Konjevića za odlaganje sjednice, poslanik Konjević je napustio sjednicu. I pored činjenice da je postojao kvorum jer je sjednici prisustvovalo deset članova Odbora, odnosno da je postojao kvorum, članovi Odbora iz Demokratske Crne Gore su napustili sjednicu sa obrazloženjem smatrajući da kvorum u tom trenutku ne postoji. Nakon toga sjednicu je napustio i poslanik Rudović, pa je predsjednik Odbora konstatovao da za dalji rad ne postoji kvorum i sjednica je prekinuta. Uz najavu nove sjednice Odbora, predsjednik Odbora je najavio predstojeće aktivnosti odnosno sastanke sa ekspetima Venecijanske komisije i ODIHR-a koji su planirani za drugu polovinu septembra i početak oktobra tekuće godine