utorak, 27 novembar 2018 14:07

Počela Druga sjednica Odbora za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva

Nastavljeno sa postupkom utvrđivanja metodologije i daljih aktivnosti Odbora

Odbor za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva je, na danas održanoj sjednici, nastavio sa postupkom utrdjivanja metodologije i daljih aktivnosti Odbora. Njegovi članovi su upoznati sa aktivnostima koje su realizovane između dvije sjednice, odnosno, dopisima koji su upućeni nadležnim institucijama i međunarodnim organizacijama. Razmotrena su i pitanja povodom dva javna poziva za izbor pridruženih članova koje je Odbor objavio, nakon čega je obrazovana Komisija koja će razmotriti dostavljene prijave i sačiniti izvještaj. Sjednicu je, u značajnoj mjeri, obilježila rasprava o inoviranom predlogu organizacione strukture Odbora, koja podrazumijeva obrazovanje sedam radnih grupa sa definisanim zadacima, a  koji je u načelu dobio podršku članova Odbora.

Sjednici Odbora prisustvovala je ambasadorka Mariz Davije (Maryse Daviet), šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori sa saradnikom i Zorica Ćeranić, predstavnica Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.