Print this page
utorak, 13 novembar 2018 14:25

Održana Prva sjednica Odbora za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva

Odbor za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva održao je danas prvu sjednicu.

U okviru tačke dnevnog reda članovi Odbora su razmatrali pitanja koja se odnose na metodologiju i dalje aktivnosti Odbora. Iskazana je spremnost da se kroz intezivan rad u Odboru ostvare rezultati koji će doprinijeti daljem jačanju povjerenja javnosti u izborni proces. Odbor je usaglasio tekst javnih poziva za izbor pridruženih članova Odbora, iz reda akademske zajednice i nevladinog sektora. Ukazano je na potrebu da se što kraćem roku konstituiše sekretarijat Odbora, i preduzmu dalje aktivnosti kako bi i drugi subjekti dali doprinos ostvarenju ciljeva i zadataka Odbora.

Galerija fotografija