Odbor razmotrio jedan predlog zakona

Odbor razmotrio dvije tačke dnevnog reda

Razmotreni amandmani na Predlog zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji

 Posjeta Centru za autizam, razvojne smetnje i dječju psihijatriju „Ognjen Rakočević“ u Podgorici organizovana u susret obilježavanju Svjetskog dana autizma

 Posjeta Centru za autizam, razvojne smetnje i dječju psihijatriju „Ognjen Rakočević“ u Podgorici biće realizovana u utorak, 2. aprila 2019. godine

Kontrolno saslušanje ministra zdravlja Kenana Hrapovića na temu: „Funkcionisanje instituta izabranog tima ili izabranog doktora“

Delegacija Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore, koju čine predsjednik Odbora dr Suad Numanović i članovi Odbora Maja Bakrač, dr Nedžad Drešević i mr Boris Mugoša, boravi u Ljubljani, u dvodnevnoj studijskoj posjeti Republici Sloveniji.

Strana 4 od 12