srijeda, 03 jun 2020 11:14

Održana 68. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor razmotrio jedan predlog zakona

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je, na danas održanoj sjednici, razmotrio i podržao Predlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Sjednici Odbora prisustvovali su predstavnici predlagača zakona dr Miro Knežević, generalni direktor Direktorata za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja i Slavojka Šuković, načelnica Direkcije za harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja.

U ime predlagača, Predlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti obrazložio je dr Miro Knežević.

 

Kadrovi sa sjednice:

Cloud