utorak, 05 maj 2020 12:07

Održana 67. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor podržao Predlog zakona o ljekovima

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je, na danas održanoj 67. sjednici, razmotrio i  podržao Predlog zakona o ljekovima.

Sjednici Odbora su, u skladu sa članom 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, prisustvovali predstavnici predlagača zakona Slađana Pavlović, generalna direktorica Direktorata za međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja, dr Mevlida Gusinjac, v.d. generalna direktorica Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja, Snežana Minić, iz Ministarstva zdravlja i dr Majda Šahman-Zaimović, predstavnica Agencije za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore.

U ime predlagača, Predlog zakona o ljekovima obrazložila je Slađana Pavlović, generalna direktorica Direktorata za međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja.

U okviru tekućih pitanja, članovi Odbora su se dogovorili da se odložena 66. sjednica Odbora, na kojoj je trebalo biti održano konsultativno saslušanje ministra zdravlja Kenana Hrapovića, u vezi infekcije izazvane korona virusom, održi u narednom periodu, kada se steknu uslovi za njeno održavanje.

YouTube