srijeda, 08 april 2020 07:35

Saopštenje predsjednika Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Priznanje za institucije socijalne i dječje zaštite

Predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje dr Suad Numanović obratio se građanima povodom situacije prouzrokovane novim koronavirusom:

"Ovih dana, kada se naša država suočava sa jednom od najvećih globalnih zdravstvenih kriza u novijoj istoriji veoma je važno da svi, na ličnom primjeru pokažemo odgovornost i solidarnost kroz poštovanje preporuka Nacionalnog kordiancionog tijela za zarazne bolesti i Vlade Crne Gore.

Vjerujem da takav primjer svojim postupanjem pružaju upravo institucije socijalne i dječje zaštite. Naime, sa zadovoljstvom možemo konstatovati da javne ustanove - dom starih u Risnu, Pljevljiva i Bijelom Polju, licencirani dom "Duga", "Komanski most", Centar "Ljubović" i Dječji dom "Mladost" u Bijeloj za sada nemaju nijedno lice zaraženo virusom CoVID-19. Riječ je o institucijama koje zajedno imaju više stotina korisnika a sami podatak da među njima, kao ni među licima zaposlenim u ovim institucijama nema nijedne zaražene osobe govori o disciplini i tome da se preporuke NKT-a poštuju na najbolji mogući način. Posebno treba imati u vidu da dio korisnika ovih institucija spada u tzv. ranjivu grupu te je ovaj uspjeh samim tim još i veći. Izražavam nadu da će ostati tako i u narednim danima sve dok traje opasnost sa kojom smo suočeni a sve u cilju očuvanja zdravlja kako korisnika i zaposlenih u ovoj instituciji tako i njihovih najbližih sa kojima su u svakodnevnom kontaktu.

Poštovani građani, slijedimo dobre primjere, čuvajući druge od sebe, čuvamo sami sebe i društvo u cjelini. Ostanimo doma!"