srijeda, 11 mart 2020 15:07

Održana 65. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Razmotrene četiri tačke dnevnog reda

Na danas održanoj 65. sjednici, Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je razmotrio i usvojio Izvještaj o radu Odbora za 2019. godinu.

Takođe, Odbor je razmotrio i usvojio Plan rada za 2020. godinu.

U okviru treće tačke dnevnog reda Odbor je jednoglasno usvojio Inicijativu za održavanje konsultativnog saslušanja u vezi sa infekcijom izazvanom korona virusom.

U okviru tekućih pitanja, članovi Odbora su se saglasili da se, u narednom periodu, realizuje radna posjeta JU Dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju - Podgorica. Takođe, u okviru ove tačke dnevnog reda, Odbor se upoznao sa pozivom Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore za učešće na okruglom stolu „Zaštita i zdravlje na radu za osobe sa invaliditetom“ koji ovo udruženje organizuje u okviru projekta „OSIguraj uslove sebi“, finansijski podržanog od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja kroz javni konkurs za NVO u oblasti zaštite i zdravlja na radu u 2019. godini.