utorak, 04 februar 2020 16:19

Održana 63. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor razmotrio četiri tačke dnevnog reda

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je, na danas održanoj sjednici, razmotrio i podržao Predlog zakona o volontiranju, Predlog zakona o Fondu rada i Predlog zakona o izmjenama Porodičnog zakona.

Sjednici Odbora prisustvovali su predstavnici predlagača zakona Kemal Purišić, ministar rada i socijalnog staranja, Zoran Ratković, generalni direktor Direktorata za rad u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Ibrahim Smailović, generalni direktor Direktorata za građansko zakonodavstvo i nadzor u Ministarstvu pravde i Marina Vučićević, načelnica Direkcije za rad u Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

Sjednici je, takođe, prisustvovao Aleksa Marojević, koordinator za teritorijalno djelovanje u Uniji slobodnih sindikata Crne Gore.

U okviru tačke tekuća pitanja članovi Odbora su se upoznali sa informacijom sa održanog sastanka – dvodnevne radionice Svjetske zdravstvene organizacije o jačanju međuresorne saradnje interesnih strana u cilju sprečavanja nasilja nad djecom u prioritetnim zemljama, koja se održala u Talinu; Odlukom o određivanju kriterijuma za utvrđivanje opravdanog odsustva poslanika sa sjednice Skupštine i sjednice odbora kao i o predstojećoj zajedničkoj sjednici Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje i Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, na kojoj će biti predstavljeni ključni nalazi istraživanja višestrukih pokazatelja (MICS), koje je 2018. godine sprovela Uprava za statistiku Crne Gore, uz tehničku pomoć UNICEF-a i UNHCR-a.

Takođe, Odbor je odlučio da se studijska posjeta Republici Italiji odloži do sticanja uslova za njenu realizaciju.