ponedjeljak, 23 decembar 2019 18:12

Održana 62. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Razmotreni amandmani na Predlog zakona o radu

Sjednici Odbora prisustvovali su predstavnici predlagača zakona Kemal Purišić, ministar rada i socijalnog staranja, Zoran Ratković, generalni direktor Direktorata za rad u Ministarstvu rada i socijalnog staranja i Marina Vučićević, načelnica Direkcije za rad u Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

Sjednici Odbora je, u skladu sa članom 65 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, prisustvovao poslanik Andrija Popović.

U okviru prve tačke dnevnog reda, ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, izrazio je potrebu da se amandmanski koriguje nekoliko odredbi Predloga zakona o radu. Odbor je razmotrio razloge koje je naveo ministar Purišić i, jednoglasno, saglasio se da je neophodno izvršiti predloženu korekciju. S tim u vezi, Odbor je, shodno članu 148 stav 2  Poslovnika Skupštine Crne Gore, podnio pet amandmana.

Predstavnik predlagača zakona ministar rada i socijalnog staranja Purišić,  prihvatio je pet amandmana Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, koji shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postaju sastavni dio Predloga zakona o radu i o njima Skupština posebno ne odlučuje.

U okviru druge tačke dnevnog reda, Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je razmotrio amandmane na Predlog zakona o radu:

  • amandman koji su podnijeli poslanici Nada Drobnjak i Zvonko Vuković (klasifikacioni broj 19-1/19-3/11 EPA 881 od 20.12.2019.godine);
  • amandmane (34) koje je podnijela poslanica Anka Vukićević (klasifikacioni broj 19-1/19-3/12 EPA 881 od 20.12.2019.godine);
  • amandman koji je podnijela poslanica doc.dr Draginja Vuksanović Stanković (klasifikacioni broj 19-1/19-3/13 EPA 881 od 20.12.2019.godine); i
  • amandmane (3) koje su podnijeli poslanici mr Raško Konjević, doc.dr Draginja Vuksanović Stanković, Ranko Krivokapić i Džavid Šabović (klasifikacioni broj 19-1/19-3/14 EPA 881 od 20.12.2019.) .

Odbor je razmotrio amandman poslanice Nade Drobnjak i poslanika Zvonka Vukovića,  sa kojim se predstavnik predlagača zakona ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić saglasio, i isti je, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postao sastavni dio Predloga zakona o radu i o njemu Skupština posebno ne odlučuje.

Odbor je razmotrio amandmane (34) poslanice Anke Vukićević. Predstavnik predlagača zakona ministar Purišić, prihvatio je amandman 33, koji je podnijela poslanica Anka Vukićević, koji shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postaje sastavni dio Predloga zakona o radu i o njemu Skupština posebno ne odlučuje. Poslanica Vukićević povukla je amandman 16, jer je identičnog sadržaja kao i amandman Odbora, koji shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postaje sastavni dio Predloga zakona o radu. Poslanica Vukićević je, takođe, povukla amandmane 15 i  27. Odbor nije podržao preostale amandmane poslanice Vukićević.

Poslanica doc. dr Draginja Vuksanović, povukla je amandman (klasifikacioni broj 19-1/19-3/13 EPA 881 od 20.12.2019.godine), jer je identičnog sadržaja kao i amandman Odbora, koji je prihvatio predstavnik predlagača zakona ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić i koji je postao sastavni dio Predloga zakona o radu.

Odbor nije podržao amandmane (3) koje su podnijeli poslanici mr Raško Konjević, doc.dr Draginja Vuksanović Stanković, Ranko Krivokapić i Džavid Šabović (klasifikacioni broj 19-1/19-3/14 EPA 881 od 20.12.2019.).

Shodno članu 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Odbor nije razmotrio amandman koji je podnio poslanik Neđeljko Rudović (klasifikacioni broj 19-1/19-3/9 EPA 881 od 20.12.2019.godine).