utorak, 01 oktobar 2019 16:25

Održana 53. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Razmotrene tri tačke dnevnog reda

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je, na danas održanoj sjednici, razmotrio i podržao Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Sjednici Odbora prisustvovali su predstavnici predlagača zakona ministar zdravlja dr Kenan Hrapović i generalna direktorica Direktorata za međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja Slađana Pavlović.

U ime predlagača, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju obrazložio je ministar zdravlja dr Kenan Hrapović.

Takođe, Odbor je razmotrio inicijativu za konsultativno saslušanje na temu: “Položaj i socio-ekonomski status zdravstvenih radnika u Crnoj Gori“ koju je, podnijela poslanica doc. dr Draginja Vuksanović Stanković. Članovi Odbora su jednoglasno odlučili da se, u što kraćem roku, održi konsultativno saslušanje.

U okviru tačke tekuća pitanja, članovi Odbora su dogovorili posjetu Opštoj bolnici u Kotoru. Razlog posjete je namjera članova Odbora da se upoznaju sa načinom i organizacijom ove bolnice.