srijeda, 24 jul 2019 12:41

Održana 50. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Razmotren amandman na Predlog zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda

Odbor je, na danas održanoj 50. sjednici, razmotrio amandman na Predlog zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, koji je podnijela poslanica Nada Drobnjak. Predstavnica predlagača zakona je prihvatila podnijeti amandman, pa je Odbor konstatovao da je isti, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postao sastavni dio Predloga zakona.

U svojstvu predstavnice predlagača zakona, sjednici je prisustvovala Slađana Pavlović, generalna direktorica Direktorata za međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja.