Print this page
srijeda, 27 mart 2019 16:41

Završena studijska posjeta Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Republici Sloveniji

Ljubljana, 26. i 27. mart 2019. godine

Završnog dana studijske posjete, delegacija Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore održala je zajednički sastanak u Državnom zboru Republike Slovenije sa predsjednikom Odbora za rad, porodicu, socijalne poslove i invalide Vojkom Starovićem i sa predsjednikom Odbora za zdravstvo dr Francom Trček i članicom Odbora Moicom Žindarić.

Predsjednci dva odbora Državnog zbora, upoznali su parlamentarnu delegaciju sa načinom rada svojih odbora, nadležnostima koje odbori obuhvataju kao i sa izazovima sa kojima se susreću. U vezi sa tim, naglašeno je da je u fokusu djelovanja države i politike uopšte, briga o građanima, pogotovo o onim grupacijama kojima je pomoć potrebna, što i jeste u nadležnosti ova dva odbora, sa aspekta socijalne i zdravstvene zaštite. Kako bi svoju osnovnu funkciju, usvajanje zakona i drugih akata, obavljali efikasnije odbori imaju i kontrolnu funkciju. Ta funkcija se ostvaruje podnošenjem godišnjih izvještaja od strane svih institucija koje su u nadležnosti odbora, kao i realizovanjem parlamentarnih istraga.

Od strane delegacije Državnog zbora republike Slovenije, koja je bila domaćin delegaciji Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, istaknuto je da je kontakt između parlamenata dvije države intenzivan. Takođe, predstavnici Državnog zbora izrazili su nadu da će se kroz kvalitetnu saradnju postići dobri rezultati i da će se, samim tim, ta saradnja nastaviti u budućnosti.

Predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje dr Suad Numanović, takođe je istakao prijateljske odnose dvije države uz podsjećanje da je Republika Slovenija pružila i da i dalje pruža veliku pomoć i podršku Crnoj Gori na njenom putu evropskih i evroatlanskih integracija. Numanović je naglasio da se kvalitetna saradnja između Republike Slovenije i Crne Gore, iz oblasti koje su u nadležnosti Odbora, može najbolje sagledati kroz potpisani Sporazum o socijalnom osiguranju kao i kroz Memorandum o saradnji u oblasti zdravstva i medicine. Benefiti ove saradnje se ogledaju kroz razmjenu iskustava, stručnih znanja, informacija kao i edukaciju kadrova iz institucija koje su u nadležnosti Odbora. S tim u vezi, Numanović je naglasio, da se nada daljem razvoju i napretku ove saradnje.

Predsjednik Odbora je rekao da, imajući u vidu da se nadležnosti Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, u slučaju Državnog zbora Republike Slovenije, dijele na ova dva odbora, parlamentarna delegacija je upravo iz tog razloga izrazila interesovanje za sastanak sa Odborom za rad, porodicu, socijalne poslove i invalide i Odborom za zdravstvo.

Numanović je, kao predsjednik Odbora, upoznao predstavnike Državnog zbora sa načinom rada Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, kao i sa nadležnostima Odbora. Naveo je da Odbor, u okviru svoje nadležnosti, prati i ocjenjuje usklađenost zakona Crne Gore sa pravnom tekovinom Evropske unije i, na osnovu izvještaja Vlade Crne Gore, prati i ocjenjuje primjenu usvojenih zakona.

Takođe, naglasio je da Odbor, u cilju uspješnijeg ostvarivanja svoje kontrolne funkcije ima mogućnost organizovanja kontrolnih i konsultativnih saslušanja kao i parlamentarnih istraga.

Pored ovih saslušanja, interesovanje Odbora mogu biti i tzv. tematske sjednice, na kojima se može raspravljati o bilo kom pitanju iz nadležnosti Odbora, i Odbor ih nerijetko održava s ciljem obilježavanja važnijih međunarodnih datuma i praznika iz domena zdravstva, rada i socijalne politike.

Predsjednik Odbora, na sastanku je predstavio i statističke podatke o radu Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, za vrijeme dosadašnjeg trajanja 26. saziva Skupštine Crne Gore.

Na kraju, Numanović je istakao da će iskustvo ove studijske posjete i upoznavanje sa slovenačkom praksom, iz oblasti koje su u nadležnosti Odbora, biti od velikog značaja Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje  jer će se stvoriti pretpostavke da članovi Odbora, u okviru svoje poslaničke funkcije, mogu amandmanski djelovati i dodatno poboljšati tekst zakona koji će pristizati u skupštinsku proceduru u budućem periodu.

Na sastanku je vođen intenzivan dijalog, u cilju razmjene iskustava između delegacije Odbora i predstavnika Državnog zbora, na teme kao što su: socijalna zaštita, primarna zdravstvena zaštita, penzioni sistem, zdravstveno osiguranje, nedostatak radne snage, stopa nezaposlenosti, siva ekonomija na tržištu rada kao i na još drugih tema koje se tiču nadležnosti sva tri odbora.

Nakon održanog sastanka, upriličen je obilazak zgrade Državnog zbora Republike Slovenije.

Današnjem sastanku prisustvovala je i Stanica Popović, prvi savjetnik u Ambasadi Crne Gore.

Na poziv ambasadora Crne Gore u Republici Sloveniji Nj. E. prof. dr Vujice Lazovića delegacija Odbora posjetila je Ambasadu Crne Gore. Prilikom sastanka ambasador Lazović je informisao o društveno-političkoj situaciji u Republici Sloveniji i saradnji koja se ostvaruje između Crne Gore i Republike Slovenije.

Delegaciju Odbora predstavljali su  predsjednik Odbora dr Suad Numanović i članovi Odbora Maja Bakrač, dr Nedžad Drešević i mr Boris Mugoša.

Galerija fotografija