utorak, 26 mart 2019 23:58

Delegacija Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje u zvaničnoj posjeti Sloveniji - prvi dan

Delegacija Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore, koju čine predsjednik Odbora dr Suad Numanović i članovi Odbora Maja Bakrač, dr Nedžad Drešević i mr Boris Mugoša, boravi u Ljubljani, u dvodnevnoj studijskoj posjeti Republici Sloveniji.

Prvog dana studijske posjete održani su sastanci u Ministarstvu rada, porodice, socijalnih poslova i jednakih mogućnosti i u Ministarstvu zdravlja. Takođe, delegacija Odbora je posjetila Univerzitetski klinički centar Ljubljana (UKC Ljubljana).

U Ministarstvu rada, porodice, socijalnih poslova i jednakih mogućnosti parlamentarna delegacija se sastala sa generalnom direktoricom Direktorata za radne odnose i prava iz oblasti rada mr Katjom Rihar Bajuk, kao i sa šefom Sektora za penzije i prava iz oblasti rada Borut Mislej. Takođe, sastanku su prisustvovale Veronika Zorko i Ivana Vrh iz Službe za koordinaciju evropskih poslova. Sastanak je vođen na temu reforme penzionog sistema.

Nakon uvodnih riječi, predsjednik Odbora dr Suad Numanović istakao je da su glavni razlog za realizaciju studijske posjete Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje bile izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Numanović je naveo da su najavljene izmjene i dopune u cilju borbe za veću pravednost i stabilnost penzijskog sistema i, u tom smislu, nastoji se kroz sistemski zakon obezbijediti njegova održivost. Predsjednik Odbora je, na sastanku, predočio neke od najbitnijih izmjena kojima se želi postići pomenuti cilj, kao što su: preispitivanje uslova koji omogućavaju ranije penzionisanje, postepeno ukidanje posebnih uslova penzionisanja, određivanje staža osiguranja kao uslova za sticanje prava na penziju i penzijskog staža kao uslova za utvrđivanje visine penzije, kumulativno propisivanje starosne granice, promjena načina usklađivanja penzija i vrijednosti penzije za jedan lični bod kao i određivanje uslova za sticanje prava na porodičnu penziju. Predsjednik Odbora naglasio je da se oko ovog nacrta zakona, u Crnoj Gori, vodi intenzivan dijalog između socijalnih partnera i da će se isti nastaviti do dolaska predloga zakona u skupštinsku proceduru.

O ovim i drugim pitanjima, na sastanku, je vodjen konstruktivan dijalog sa predstavnicima Ministarstva rada, porodice, socijalnih poslova i jednakih mogućnosti Republike Slovenije.

Generalna direktorica Direktorata za radne odnose i prava iz oblasti rada mr Katja Rihar Bajuk upoznala je članove delegacije Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje sa funkcionisanjem i bitnim karakteristikama penzionog sistema u Republici Sloveniji. Naglasila je da u Sloveniji, kao i u Crnoj Gori, postoje isti izazovi kada je ova tema u pitanju. Bez obzira što je reforma već sprovedena u ovom trenutku je, u Sloveniji, aktuelan dijalog koji se vodi između socijalnih partnera o daljim izmjenama penzionog sistema. Rihar Bajuk je istakla da je reforma koja je sprovedena 2013. godine imala pozitivnije rezultate nego što su bili očekivani, ali i da struktura stanovništva bitno utiče na penzioni sistem, odnosono da broj radno sposobnog stanovništva opada u odnosu na broj budućih penzionera. Socijalni dijalog koji je vođen prilikom sprovođenja reforme 2013. godine doveo je do toga da je Zakon o penzijskom osiguranju  u Državnom zboru Republike Slovenije bio podržan od strane svih poslanika. Ono što je veoma važno je da je usvojen skup uravnoteženih rješenja koji se ogleda u odnosu održivosti penzionog sistema i primjerene visine penzija, i takav princip garantuje održivost sistema narednih 10 godina u Republici Sloveniji.

Generalna direktorica i njeni saradnici su dalje upoznali članove parlamentarne delegacije sa funkcionisanjem penzionog sistema Republike Slovenije kroz niz statističkih podataka i uslova koje treba ispuniti za ostvarivanje različitih prava na penziju.

Delegacija Odbora u Ministarstvu zdravlja sastala se sa generalnom direktoricom Direktorata za zdravstvenu zaštitu Tanjom Mate i generalnim direktorom Direktorata za zdravstvenu ekonomiku mr Mirkom Stoparom i saradnicima.

Predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje dr Suad Numanović, na početku izlaganja, izrazio je zahvalnost Republici Sloveniji koja je dala veliki doprinos NATO i evropskim integracijama Crne Gore, ali isto tako pružila podršku Crnoj Gori u sferi zdravstva. Ta podrška se najbolje ogleda kroz Memorandum o saradnji u oblasti zdravstva i medicine, koji su Republika Slovenija i Crna Gora potpisale i koji se na obostrano zadovoljstvo sprovodi. Prije svega se misli na edukaciju kadrova, na učešće Republike Slovenije u jačanju zdravstvenih institucija Crne Gore kao i značajan doprinos u reformi primarne zdravstvene zaštite u Crnoj Gori. Numanović je naveo da je sfera interesovanja delegacije Odbora, prilikom predmetne posjete, funkcionisanje instituta izabranog tima doktora ili izabranog doktora. Reforma primarne zdravstvene zaštite, koja je podrazumijevala uvođenje ovog instituta, u Crnoj Gori je pokrenuta 2008. godine i postignuti su dobri rezultati uz određene tehničke stvari koje u narednom periodu treba unaprijediti. Predsjednik Odbora je rekao da je sada u Crnoj Gori, u skupštinskoj proceduri, set zakona iz oblasti zdravstva, kojima se nastoji urediti ova oblast po standardima evropskih država. Ono što je najbitnije je da svaki građanin dobije kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, odnosno da i pacijenti i zdravstveni radnici budu zadovoljni. Tome u prilog ide podatak da preko 90% građana u Crnoj Gori je registrovano i ima izabranog doktora, zaključio je Numanović.

Generalna direktorica Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja Republike Slovenije Tanja Mate istakla je intenzivnu saradnju ministarstava zdravlja dvije države. Kao rezultat te saradnje postignut je poslednji dogovor iz oblasti ljekova i edukacije medicinskih sredstara. Što se tiče primarne zdravstvene zaštite, naglasila je da su nadležnosti Ministarstva zdravlja podijeljene i da je za primarnu zdravstvenu zaštitu zadužen Direktorat za javno zdravlje. Mate je naglasila da je u Sloveniji nivo ovog vida zaštite još uvijek veoma jak, što podrazumjeva slobodan pristup uslugama  porodične medicine, pedijatrije, stomatologije i ginekologije. Mate je navela da se u oblasti primarne zdravstvene zaštite Slovenija susreće sa izazovima kao i sve druge zemlje. Ono što je naglasila je da se akcenat, u toj oblasti, stavlja na broj timova doktora i prate se najbolje svjetske prakse, kako bi se smanjio broj pacijenata po jednom timu doktora.

Tokom sastanka predstavnici parlamentarne delegacije i delegacije Ministarstva zdravlja Republike Slovenije razmijenili su i iskustva vezana za teme kao što su budžetiranje i raspodjela finansijskih sredstava u zdravstvu, informacioni sistem u zdravstvu, odliv kadrova i dopunsko zdravstveno osiguranje.

Prilikom posjete Univerzitetskom kliničkom centru Ljubljana, delegacija Odbora je imala priliku da se sastane sa stručnim direktorom UKC Ljubljana prof. dr. Jadrankom Buturović Ponikvar i glavnom medicinskom sestrom UKC Ljubljana mr Zdenkom Mrak. Predstavljanju UKC Ljubljana i razgovoru prisustvovao je, takođe, stručni direktor Hiruške klinike prof. dr. Matjaž Veselko. Tokom posjete delegacija je obišla Kliničko odjeljenje za kardiovaskularnu hirurgiju Hiruške klinike UKC Ljubljana i Kliničko odjeljenje za dječju hirurgiju i intenzivnu terapiju Hiruške klinike UKC Ljubljana.

Nakon posjete UKC Ljubljana zajednički je konstatovana neophodnost nastavka edukacije zdravstvenih radnika iz Crne Gore u UKC Ljubljana kao i stvaranja pretpostavki za upis studenata iz Crne Gore na Medicinski fakultet u Ljubljani.

Današnjim sastancima u ministarstvima i posjeti Univerzitetskom kliničkom centru Ljubljana prisustvovala je Stanica Popović, prvi savjetnik u Ambasadi Crne Gore.