utorak, 05 mart 2019 11:30

Održana 43. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Razmotrene dvije tačke dnevnog reda

Na danas održanoj sjednici Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je razmotrio i jednoglasno usvojio Izvještaj o kontrolnom saslušanju ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića, na temu „Sprovođenje Zakona o zaštiti i zdravlju na radu“, koje je realizovano na 37. sjednici Odbora.

Takođe, Odbor je razmotrio i jednoglasno usvojio Predlog zaključaka sa predmetnog kontrolnog saslušanja.

U okviru tačke "Tekuća pitanja", preciziran je sastav delegacije Odbora za studijsku posjetu Republici Sloveniji.