petak, 01 mart 2019 16:31

Članovi Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje posjetili su Opštu bolnicu na Cetinju

Predsjednik Odbora dr Suad Numanović, članovi Odbora Nikola Divanović, dr Nedžad Drešević i doc. dr Draginja Vuksanović - Stanković i poslanik Mirsad Murić, bili su danas u radnoj posjeti Opštoj bolnici ,,Danilo I”, na Cetinju.

Povod za ovu radnu posjetu je namjera članova Odbora da se upoznaju sa načinom organizacije i funkcionisanja Bolnice, kao i uslovima boravka pacijenata u toj zdravstvenoj ustanovi.

Tokom posjete održan je sastanak sa direktoricom Bolnice dr Sonjom Radojičić i njenim saradnicima, uz prisustvo predstavnika Prijestonice Cetinje.

Direktorica dr Sonja Radojičić, upoznala je prisutne sa načinom rada i funkcionisanja Bolnice, sa rezultatima rada na koje su ponosni, kao i sa problemima sa kojima se suočavaju. Govoreći o problemima, istakla je da je, u tom cilju, prioritetna aktivnost realizacija projekta rekonstrukcije stare Dječje bolnice, sa čime su se prisutni saglasili i, s tim u vezi, konstatovali da se projekat rekonstrukcije stare Dječje bolnice može realizovati uz partnerstvo lokalne samouprave i Direkcije javnih radova Crne Gore.

Na osnovu iznijetih stavova i predloga, predsjednik Odbora dr Suad Numanović saopštio je da Odbor daje punu podršku Bolnici ,,Danilo I” i, u okviru svojih mogućnosti, ostaje otvoren za dalju saradnju i pomoć Bolnici ,,Danilo I”.

U okviru Bolnice ,,Danilo I” funkcioniše niz jedinica - odjeljenja, a Odjeljenje za humanu reprodukciju je prva, i za sada, jedina ustanova u okrilju države čiji rad, između ostalog, doprinosi porastu broja novorođenih.