četvrtak, 28 februar 2019 14:54

Održana 42. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Razmotrene tri tačke dnevnog reda

Na danas održanoj sjednici, Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je razmotrio i jednoglasno usvojio Izvještaj o radu za 2018. godinu.

Takođe, Odbor je razmotrio i jednoglasno usvojio i Plan rada za 2019. godinu.

U okviru tačke tekuća pitanja, preciziran je termin predstojeće radne posjete Opštoj bolnici „Danilo I“ na Cetinju.