ponedjeljak, 11 februar 2019 14:56

Održana 39. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor razmotrio dvije tačke dnevnog reda

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je, na danas održanoj sjednici, razmotrio i jednoglasno podržao Predlog zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji.

Odbor za rodnu ravnopravnost je, u skladu sa članom 137 stav 2 Poslovnika Skupštine, razmotrio Predlog zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji, u dijelu svoje nadležnosti i nakon rasprave, jednoglasno odlučio da podrži ovaj Predlog zakona i predloži Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje, kao matičnom odboru, da predloži Skupštini da usvoji navedeni Predlog zakona.

Sjednici Odbora prisustvovali su predstavnici predlagača zakona generalna direktorica Direktorata za međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja Slađana Pavlović, Slavojka Šuković, načelnica direkcije za harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja i dr Mevlida Gusinjac, generalna direktorica Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja.

U okviru tekućih pitanja, Odbor se upoznao sa predstojećim aktivnostima Odbora u narednom periodu.