ponedjeljak, 17 decembar 2018 16:44

Održana 36. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Razmotren Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu 

Na osnovu člana 137 stav 2  Poslovnika Skupštine Crne Gore, Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore, je na danas održanoj sjednici, razmotrio Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu.

U svojstvu ovlašćenog predstavnika predlagača zakona sjednici su prisustvovali Bojan Paunović, v.d. generalnog direktora Direktorata za državni budžet u Ministarstvu finansija, Tamara Gačević, načelnica u Direkciji za planiranje budžeta u Ministarstvu finansija i Tamara Ivković, koordinatorka u Direktoratu za budžet u Ministarstvu finansija. Sjednici su pored članova Odbora, prisustvovali i predstavnici potrošačkih jedinica iz oblasti zdravstva, rada i socijalnog staranja: Kenan Hrapović, ministar zdravlja, Kemal Purišić, ministar rada i socijalnog staranja, Vukica Jelić, državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Elmedin Rovčanin, sekretar Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ivana Šuković, načelnica Direkcije za razvoj usluga u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Dušan Perović, direktor Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, Sead Čirgić, direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, Kemal Đečević, direktor Fonda rada Crne Gore, Julija Pupovac, pomoćnica direktora za ekonomsko-finansijske poslove Kliničkog centra Crne Gore i Svetlana Krgović, načelnica službe za finansijsko-računovodstvene poslove i javne nabavke u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore.

U raspravi su učestvovali članovi Odbora i, u skladu sa članom 55 Poslovnika Skupštine Crne Gore, poslanik Raško Konjević, koji su iskazali različita mišljenja i stavove u odnosu na predloženi budžet za 2019. godinu, za potrošačke jedinice iz oblasti zdravstva, rada i socijalnog staranja.

Nakon duge i konstruktivne rasprave Odbor je, većinom glasova, podržao Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu i predložio Odboru za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore, kao matičnom Odboru, da ga podrži i predloži Skupštini Crne Gore da ga usvoji.