srijeda, 12 decembar 2018 17:50

Održana 35. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor razmotrio dvije tačke dnevnog reda

Na današnjoj sjednici Odbor je usvojio zaključke sa 34. sjednice, koja je bila posvećena obilježavanju Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a.

U okviru tekućih pitanja, Odbor se upoznao sa zaključkom Savjeta za građansku kontrolu rada policije povodom razmatranja aktuelne strategije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i Uprave policije u vezi sa nacionalnom borbom protiv nasilja. S tim u vezi, Odbor se saglasio da se Upravi policije uputi podrška za sve aktivnosti koje su usmjerene na nacionalnu borbu protiv nasilja.

Takođe, Odbor se saglasio da se studijska posjeta Republici Sloveniji održi u prvoj polovini februara 2019. godine.

Odbor je zauzeo stav da se, ispred ili pored imena i prezimena članica i članova Odbora, piše formalno obrazovanje ili akademsko zvanje.

Odbor je donio odluku da se u narednom periodu, održe kontrolna saslušanja iz nadležnosti Odbora.

Takođe, u okviru tekućih pitanja, Odbor se upoznao sa aktivnostima predsjednika Odbora i pojedinih članova Odbora.