srijeda, 12 decembar 2018 14:39

Nacrt analize inter-sektorske podrške različitih sistema djeci sa smetnjama u razvoju

Predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje prisustvovao predstavljanju ovog nacrta u Plavoj zgradi UN-a

Predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Suad Numanović prisustvovao je danas predstavljanju Nacrta analize inter-sektorske podrške različitih sistema djeci sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori.

Uvodnim riječima, na početku sastanka, učesnicima su se obratili Kemal Purišić, predsjednik Savjeta za prava djeteta i ministar rada i socijalnog staranja Crne Gore, Osama Kogali, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, Miro Knežević, generalni direktor Direktorata za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja Crne Gore i Tamara Milić, načelinica direkcije za predškolsko i inkluzivno obrazovanje u Ministarstvu prosvjete Crne Gore.

Učestvujući u diskusiji, predsjednik Odbora za zdravstvo rad i socijalno staranje Suad Numanović rekao je da se iz Nacrta analize može izvući zaključak da je neophodno da postoji objedinjeno zakonodavstvo, kvalitetan međusektorski pristup, dobar i kvalitetan rad Savjeta za prava djeteta i da se ovoj problematici pristupi i na lokalnom nivou. Naglasio  je da bi bilo idealno da, u ovoj oblasti, postoji jedna adresa za objedinjavanje svih zahtjeva djece sa smetnjama u razvoju. Numanović je istakao važnost da se, od strane svih aktera koji se bave ovom tematikom, usvoji jedinstvena terminologija kada se govori o ovoj populaciji. Kao predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje izrazio je spremnost Odbora da podrži sve inicijative koje dolaze od strane resornih ministarstava. Numanović je naglasio da je u proteklih 20 godina u Crnoj Gori urađeno dosta, kako od strane nevladinog sektora, roditelja djece sa smetnjama u razvoju tako i od strane svih nadležnih institucija. Istakao je podatak da u Crnoj Gori postoji 13 dnevnih centara i izrazio potrebu da se taj servis proširi u cjelosti na lokalni nivo, odnosno da se isti centri  otvore u svim opštinama u državi. Naglasio je potrebu preciznog budžetiranja prilikom izrade svih strategija i akcionih planova, jer u suprotnom se ne može postići željena efikasnost pri postizanju ciljeva u ovoj oblasti. Numanović je apelovao na predstavnike nevladinog sektora da se uključe u izradu strateških dokumenata i realizaciju mjera iz ove oblasti. Na kraju je naglasio da je od velike važnosti vršiti kvalitetnu obuku zaposlenih u dnevnim centrima kao i redovnu evaluaciju tog procesa, kako bi se, u što kraćem roku i na efikasan način, riješili postojeći problemi u ovoj oblasti.

Tokom uvodnih riječi i tokom diskusije, naglašeno je da je osnovni cilj ove analize zaštita djece sa smetnjama u razvoju. Istaknuta je važnost holističkog pristupa ovoj problematici, koji podrazumijeva podršku na jednom mjestu, kao i postojanje jedinstvene baze podataka o ovoj populaciji. Takođe je naglašena potreba za procesom decentralizacije, odnosno da se ovoj problematici pristupi na lokalnom nivou, kako bi djeca sa smetnjama u razvoju imala neophodnu uslugu u svakom dijelu države.

Predstavljanje Nacrta analize inter-sektorske podrške različitih sistema djeci sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori održano je u Plavoj sali zgrade Ujedinjenih nacija, u terminu od 9 sati i 30 minuta do 12 sati.